Naše interiérové štúdio je otvorené od pondelka do soboty. tel: 0944 123 711

Centurion

Webová stránka značky: Centurion

Od začiatku pôsobenia firmy sa špecializuje na výrobu interiérových dverí a zárubní. Využívajúc skúsenosti materskej firmy v oblasti obsluhy zákazníkov, marketingu, predaja a servisu, Centurion - R postupne rozširuje svoj rozsah a získava uznanie u svojich zákazníkov.

V súvislosti s dynamickým vývojom firmy, s rozšírením odbytového trhu ako tiež v súvislosti so získaním dôvery čoraz viacerých a nových zákazníkov, bolo priam nevyhnutnosťou v roku 2005 vytvoriť nový - výrobný podnik č. 2 - ktorý bol čiastočne fi nancovaný programom “Zdokonalenie konkurencieschopnosti podnikateľov 2004-2005” z fondu Európskej únie.

Kľúčom úspechu firmy je vysoká kvalita výrobkov a profesionálna obsluha. Vychádzajúc v ústrety stále väčším očakávaniam a požiadavkám zákazníkov, sa rozhodli odvážne investovať do výstavby firmy, modernizácie a rozšírenia strojového parku (automatické linky na výrobu dverí a zárubní, moderná linka na prahy). Týmto spôsobom dosiahli vyššiu kvalitu produkovaných výrobkov a do ponuky mohli uviesť nové dizajny dverí a zárubní. Profesionálnosť ako aj vysoká aktivita marketingovej činnosti priniesla veľké ovocie dôvery, ktorou ich obdarúvajú odberatelia.

Dôkazom tejto dôvery sú certifikáty kvality ako na domácom, tak aj na zahraničnom trhu: poľský, slovenský, český a ukrajinský.

Centurion-R upozorňuje niele na kvalitu svojich výrobkov, ale tiež sa stará o životne prostredie, ktoré je v sučasnosti najmodernejšie v krajine, unikátne spaľovanie odpadov ako palivo. Sú to 100% ekologicky šetrné výrobné linky. Investícia bola uskutočnená v rámci Regionálneho operačného programu Podkarpackie Vojvodstvo 2007-2013.

15 rokov skúseností, nová technológia a stála dbalosť o vývoj spôsobili, že firma Centurion-R je dnes jedným z popredných producentov dverí v Poľsku. Terajšia ponuka obsahuje takmer tridsať dizajnov dverí. Kolekcie sú vytvárané podľa požiadaviek našich zákazníkov. Rozvíjajú sa v smere prostých moderných dizajnov, ako aj v klasických dizajnov. Sledujú vývoj technológií používaných fólií a používajú najnovšie dosiahnuté techniky v procese realizácie výrobkov. 

Žiadne produkty značky Centurion sa nenašli...